Kuvakauppamme sulkeutuu kesän ajaksi keskiviikkona 12.6.2024. Avaamme jälleen elokuussa koulujen taas alkaessa.

Hauskaa kesää!

Tietosuojaseloste

Laatimispäivä: 23.5.2018
Päivitetty 14.6.2018


1. Rekisterinpitäjä

Frendikuva Oy
Martinkyläntie 41, 01720 Vantaa
puhelinnumero: 010 850 4300
sähköposti: info@frendikuva.com


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jari Aalto
Martinkyläntie 41, 01720 Vantaa
puhelinnumero: 010 850 4300
sähköposti: info@frendikuva.com

3. Rekisterin nimi

KuvaSeppälä-yhtiöt Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaille, asiakkaiden suuntaan tapahtuvaan viestintään, palveluiden laskuttamiseen ja maksujen keräämiseen ja perimiseen asiakkailta ja mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin kohdistamiseen. Tietoja säilytetään asiakassuhteen hoitamisen ja liiketoiminnan kehittämisen kannalta tarpeellisen ajan, jonka jälkeen ne poistetaan. Rekisteri on KuvaSeppälä-yhtiöt Oy:n 100 % omistamien tytäryritysten Seppälän Koulukuvat Oy:n ja Frendikuva Oy:n yhteiskäytössä.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: henkilön nimi, asiakastiliin liitetyt valokuvat, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, henkilötunnus (vain Suomen lukiolaisten liiton korttitilauksen yhteydessä), ostohistoria, maksukortin tiedot (palveluntarjoajalla Paybyway Oy:lla), tilaukset, laskut, toimitukset, yhteysloki (yhteysloki puheluista sekä puheluiden tallenteet operaattorilla).


Tietojen julkisuus ja salassapidettävyys:


Tietoja säilytetään ja käsitellään luokituksen ”luottamuksellinen” mukaisesti. Maksukortin tietojen osalta luokitus on "erittäin luottamuksellinen" ja tietoja käsittelee vain palveluntarjoaja Paybyway Oy.


Tietoja yhdistetään seuraaviin ulkopuolisiin rekistereihin:


  • OK-perintä (laskujen perintä),
  • Annomen (laskujen perintä),
  • Link Mobility (tekstiviestiliikenne),
  • MailJet (sähköpostiliikenne) ,
  • Questback (asiakastyytyväisyyskyselyt),
  • Suomen lukiolaisten liitto (vain opiskelijakorttitilauksen yhteydessä).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään asiakassuhteen perustamisen yhteydessä rekisteröidyltä henkilöltä itseltään tai hänen huoltajaltaan.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kuvatuilla oppilaitoksilla ja muilla yksiköillä on oikeus käyttää Frendikuvan toimittamaa arkistomateriaalia omissa järjestelmissään (esim. Wilmassa). Kaveri-, ryhmä- ja koko koulun kuvat toimitetaan kuvissa esiintyvien henkilöiden koteihin asiakkaiden tekemien tilausten mukaisesti.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa ja vartioidussa tilassa.
B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot: Työntekijöille annetaan käyttöoikeuksia asiakasrekistereihin vain siinä laajuudessa kuin kunkin työtehtävät sitä edellyttävät. Järjestelmän käyttö vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Työntekijöitä koskee salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen.


10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastaminen tehdään kuvakaupassa osoitteessa https://nettikauppa.frendikuva.com tai lähettämällä tietojen tarkastusta koskeva sähköposti osoitteeseen asiakaspalvelu@koulukuvat.com.


11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on mahdollisuus korjata itseään koskevat tiedot. Korjaaminen tehdään kuvakaupassa osoitteessa https://nettikauppa.frendikuva.com.


12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien tietojen käyttöä markkinointiviestintään. Rajoittaminen tehdään kuvakaupassa osoitteessa https://nettikauppa.frendikuva.com .
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti yrityksen osoitteeseen tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Frendikuva voi tarvittaessa vaatia pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Varmista kuvakaupan toimivuus hyväksymällä evästeet!

Käytämme evästeitä parantaaksemme kuvakaupan toimivuutta ja suorituskykyä.
Valitse "Hyväksy kaikki evästeet" jatkaaksesi sivuston selaamista, kun sen kaikki ominaisuudet ovat käytössä. Tai "Käytä vain välttämättömiä evästeitä" kuvakauppaan kirjautuaksesi.
Lue lisää

Käytä vain välttämättömiä evästeitä